Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
.
.
united-states 1-noborder

วิธีการเลือก Hosting ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

การเลือกโฮสติ้งที่ดีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณคล้ายกับการหาบ้านเช่าสักหลังที่ถูกใจเหมาะแก่ปริมาณข้าวของเครื่องใช้และจำนวนผู้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคนเข้าออกเว็บไซต์จำนวนมากก็ควรศึกษา  วิธีเลือก Hosting ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อเป็นรากฐานเว็บไซต์ให้มั่นคงและมีระบบการทำงานที่ราบรื่น

  1. Shared hosting คือ hosting ที่เหมาะกับเว็บไซต์ทั่วไปมีการใช้งานพอประมาณ และ Shared hosting จะมีการแบ่งพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ออกเป็นส่วน ๆ จึงทำให้ใน 1 เซิร์ฟเวอร์มีผู้เช่าอยู่จำนวนมาก ทรัพยากรที่อยู่ในเครื่องจะถูกแชร์ร่วมกับผู้อื่น แต่ข้อดีของโฮสติ้งประเภทนี้ คือ ราคาไม่แพง
  2. Virtual Private Server Hosting หรือ VPS hosting คือ hosting ที่ผู้ใช้บริการมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันไว้บนเว็บไซต์ อีกทั้งยังเหมาะกับเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ๆ
  3. Dedicated server hosting คือ การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ใช้งานเพียงผู้เดียว ซึ่ง hosting ประเภทนี้จะเหมาะแก่องค์ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการความเสถียรและความปลอดภัย
  4. Reseller hosting คือ hosting ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปไปขายต่อ และผู้ที่มีหลายเว็บไซต์ให้ดูแล
  5. WordPress Hosting คือ Hosting ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเว็บไซต์สร้างโดย โปรแกรม WordPress ซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของ shared หรือ VPS Hosting

การเลือก Hosting ที่ดีส่งผลต่อเว็บไซต์อย่างไร?

การเลือก Hosting ที่ดีจะช่วยส่งผลให้เว็บไซต์ของธุรกิจหรือองค์กรของคุณทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความเสถียร และงบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งการเลือก Hosting นั้นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่เว็บไซต์ เพราะฉะนั้นขั้นตอนการเลือกจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเอาชนะคู่แข่งและสร้างยอดขายได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ Expsystem พร้อมให้บริการและพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องของ Hosting ที่ดีที่สุดและเหมาะแก่องค์กรของคุณที่สุด

ดังนั้นไม่ว่าคุณกำลังเริ่มต้นทำเว็บไซต์เพื่อสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือหรือสร้างยอดขายให้แก่สินค้าของคุณสามารถปรึกษาเรื่องเลือก hosting ที่เหมาะสมและดีที่สุดให้แก่องค์กรของคุณได้ทันที โดยสามารถโทร 02-101-2878  หรือ E-mail : [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ExpSystem มีทีมงานช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการเลือก hosting และทำการตลาดออนไลน์ ฟรี!

EN
Ellipse 55-noborder
TH
ติดต่อเรา

วิธีการเลือก Hosting ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

hosting

วิธีการเลือก Hosting ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

การเลือกโฮสติ้งที่ดีที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณคล้ายกับการหาบ้านเช่าสักหลังที่ถูกใจเหมาะแก่ปริมาณข้าวของเครื่องใช้และจำนวนผู้อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคนเข้าออกเว็บไซต์จำนวนมากก็ควรศึกษา  วิธีเลือก Hosting ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อเป็นรากฐานเว็บไซต์ให้มั่นคงและมีระบบการทำงานที่ราบรื่น

  1. Shared hosting คือ hosting ที่เหมาะกับเว็บไซต์ทั่วไปมีการใช้งานพอประมาณ และ Shared hosting จะมีการแบ่งพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ออกเป็นส่วน ๆ จึงทำให้ใน 1 เซิร์ฟเวอร์มีผู้เช่าอยู่จำนวนมาก ทรัพยากรที่อยู่ในเครื่องจะถูกแชร์ร่วมกับผู้อื่น แต่ข้อดีของโฮสติ้งประเภทนี้ คือ ราคาไม่แพง
  2. Virtual Private Server Hosting หรือ VPS hosting คือ hosting ที่ผู้ใช้บริการมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเอง ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันไว้บนเว็บไซต์ อีกทั้งยังเหมาะกับเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ๆ
  3. Dedicated server hosting คือ การให้บริการเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ใช้งานเพียงผู้เดียว ซึ่ง hosting ประเภทนี้จะเหมาะแก่องค์ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ที่ต้องการความเสถียรและความปลอดภัย
  4. Reseller hosting คือ hosting ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปไปขายต่อ และผู้ที่มีหลายเว็บไซต์ให้ดูแล
  5. WordPress Hosting คือ Hosting ที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเว็บไซต์สร้างโดย โปรแกรม WordPress ซึ่งจะมีทั้งในรูปแบบของ shared หรือ VPS Hosting

การเลือก Hosting ที่ดีส่งผลต่อเว็บไซต์อย่างไร?

การเลือก Hosting ที่ดีจะช่วยส่งผลให้เว็บไซต์ของธุรกิจหรือองค์กรของคุณทั้งในเรื่องของความปลอดภัย ความรวดเร็ว ความเสถียร และงบประมาณค่าใช้จ่าย ซึ่งการเลือก Hosting นั้นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่เว็บไซต์ เพราะฉะนั้นขั้นตอนการเลือกจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ธุรกิจของคุณสามารถเอาชนะคู่แข่งและสร้างยอดขายได้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ Expsystem พร้อมให้บริการและพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องของ Hosting ที่ดีที่สุดและเหมาะแก่องค์กรของคุณที่สุด

ดังนั้นไม่ว่าคุณกำลังเริ่มต้นทำเว็บไซต์เพื่อสร้างธุรกิจให้ดูน่าเชื่อถือหรือสร้างยอดขายให้แก่สินค้าของคุณสามารถปรึกษาเรื่องเลือก hosting ที่เหมาะสมและดีที่สุดให้แก่องค์กรของคุณได้ทันที โดยสามารถโทร 02-101-2878  หรือ E-mail : [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ExpSystem มีทีมงานช่วยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รวมไปถึงพร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการเลือก hosting และทำการตลาดออนไลน์ ฟรี!

Vector-36-02-28-11-65
Ellipse-93-1-28-11-65
Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด
143/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-10 1-2878
อีเมล: [email protected]
โซเชียลมีเดีย
facebook-ico-2-12-65
instagram-ico-2-12-65
Line-ico-2-12-65
hosting