• EXPSYSTEM
  ผู้ให้บริการ
  SOFTWARE

  banner-pic3 (1)
  เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายความเร็วสูงระดับโลก เนื่องจากมี Cloud Server อยู่ในไทยและต่างประเทศ
 • ไม่หยุดพัฒนา
  สร้างสรรค์
  และต่อยอด
  banner-pic2
  องค์กรเราไม่หยุดพัฒนา และไม่เคยหยุดนิ่ง เราสร้างสรรค์ไอเดีย เพื่อรองรับและตอบสนองลูกค้าของเราอยู่เสมอ..
 • พร้อมให้
  บริการคุณ
  ตลอด 24 ชม.
  banner-pic1
  ทางทีมงานเราเลือกที่ใส่ใจดูแล พร้อมให้คำปรึกษาคุณ
  ตลอด 24 ชั่วโมง
ร่วมงานกับเรา
ตำแหน่ง Frontend Developer
Responsibilities

✔  Define the overall architecture and decide which technologies to be used for the front-end.

✔  Assisting product owners in website technical discussions with clients and ensuring the backlog is efficiently planned.

✔  Write clean, composable, and maintainable code as you develop world-class products.

✔  Building sustainable, reusable, testable and efficient coding to be used in the future.

✔  Enhancing the performance of the main front-end websites.

✔  Be able to collaborate with other developers.

✔  Learn and develop, improve usage Frontend framework.

✔  Develop frontend / UXUI systems in various company and related tasks.

Requirements

✔  At least 3 year of experience 

✔  Bachelor's degree or higher in Computer Science, Computer Engineering, Information Technology or related field.

✔  Extensive knowledge and understanding of Responsive/Mobile Design ,Content Management Systems

✔  Thorough understanding of React.js and its core principles.

✔  Experience with popular React.js workflows (such as Flux or Redux).

✔  Highly proficient with JavaScript ,jQuery JavaScript Frameworks and Frontend Frameworks

✔  Good understanding of web markup, such as HTML5 and CSS3. (SCSS Preprocessors)

✔  Familiarity with React Styled Components / Node.js. / VueJs / NuxtJs / RESTful APIs. / Git/Version Control (one of them is acceptable) will be advantage 

✔  Good understanding of Cross-Browser Development

✔  Problem Solving

Welfare

✔  Annual leave (6 – 15 days, based on service year and effective after probation period)

✔  National Public Holidays (15 days per year)

✔  Social Security

✔  Group Insurance

✔  Lunch

✔  Fitness

✔  Annual medical check-up

✔  In-house and off house training

✔  Extra 45 days maternity leave with pay apart from 90 days according to the Labor Protection Act 

✔  Company uniform (polo shirts)

✔  Other subsidies, such as funeral and wedding

✔  New Year party and annual trip (domestic and oversea)

ตำแหน่ง Backend Developer / Middle - Senior
Responsibilities

✔  To develop, improve and design system software in the backend to support the company product using Big Data analysis

✔  Quickly produce well-organized, optimized, and documented source code.

✔  Debugging and Problem-Solving

✔  Excellent performs all related duties and responsibilities as assigned.

Requirements

✔  At least 3 years and above of experience in Software Developer Industry

✔  Thai Nationality

✔  Bachelor's or Master's Degree in Computer Science, Computer Engineering or related field.

✔  Experienced in NodeJS, MongoDB or Golang related field will be advantage

✔  Ability to work under pressure

Welfare

✔  Annual leave (6 – 15 days, based on service year and effective after probation period)

✔  National Public Holidays (15 days per year)

✔  Social Security

✔  Group Insurance (OPD/IPD/Accident)

✔  Lunch / Beverage

✔  Fitness / Badminton / Football

✔  Annual medical check-up

✔  In-house and off house training

✔  Company uniform (polo shirts)

✔  Other subsidies, such as funeral and wedding

✔  Extra 45 days maternity leave with pay apart from 90 days according to the Labor Protection Act

✔  Sports Day , New Year party and annual trip (domestic and oversea)

ตำแหน่ง System Analysis (SA) / Middle - Senior/นักวิเคราะห์ระบบ
Responsibilities

✔  Responsible for gathering and analysis requirement.

✔  Prepare Business Requirements (User stories) to QA.

✔  Analyze APIs Spec for interface with other systems

✔  Create Document to support project (Data Dict., ERD,UML diagram ,SRS and User Manual)

✔  Analyst and solve the system issue

✔  Manage project and plan work schedule

✔  Support after Project Go Live analyzed and evaluate problems

✔  Have understanding of Software Development Life Cycle (SDLC).

✔  Work closely with the software development team and stakeholders.

Requirements

✔  Bachelor’s degree or above in Computer Engineering, Information Technology or other similar fields

✔  At least 3 years experience in role of Business/System Analyst or Business Process Improvement

✔  Experience in developing business process maps and formal requirements documentation such as business requirements document (BRD), System Diagram, Sequence Diagram, System Flow, Function Specification Document, Detail Design Specification Document, Test Case for SIT and UAT, Training Document, User Manual

✔  Familiarity with few databases, like SQL, NoSQL, etc

✔  Strong problem solving and analytical skills combined with an ability to communicate with more technical IT teams or related parties

✔  Ability to work effectively both independently and as part of a team

✔  Proficiency in the use MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio)

✔  Self-motivated with good analytical, communication, organizing and problem-solving skills

Welfare

✔  Annual leave (6-15 days, based on service year and effective after probation period)

✔  National Public Holidays (15 days per year)

✔  Social Security

✔  Lunch / Beverages

✔  Fitness / Football / Badminton

✔  Group accident and health insurance

✔  Annual medical check-up

✔  In-house and off house training

✔  Extra 45 days maternity leave with pay (apart from 90 days according to the Labor Protection Act)

✔  Company uniform (polo shirts)

✔  Other subsidies, such as funeral and wedding

✔  Team Building , Sport day

✔  New Year party and annual trip (domestic and oversea)

ตำแหน่ง IT Support
Responsibilities

✔  ไม่จำกัดเพศ

✔  อายุ 22 ปีขึ้นไป

✔  จบการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

✔  ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

✔  สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า 06.00-14.00 / กะบ่าย 14.00- 22.00 / กะดึก 22.00-06.00 และเปลี่ยนกะทุกๆ 1 เดือน)

✔  กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่

✔  มี service mind

✔  มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน

Requirements

✔  แนะนำการใช้งานสินค้าของบริษัทผ่านทางแชท

✔  ตอบคำถาม รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นของลูกค้า

✔  ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบจากการใช้งานระบบ (Troubleshooting skills)

✔  แจ้งทีมพัฒนา กรณีที่เกิด Bug

✔  มีความรู้ในการ Coding เบื้องต้น (เข้าใจโครงสร้างของงาน Code)

✔  ประสานงานกับทางทีมพัฒนาระบบ

✔  มีความรู้เรื่องระบบ infrastructure จะพิจารณาเป็นพิเศษ

✔  ทำงาน 5 วันหยุด 2 วัน (วันหยุดจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันทุกๆ 1 เดือน)

Welfare

✔  Annual leave (6-15 days, based on service year and effective after probation period)

✔  National Public Holidays (15 days per year)

✔  Social Security

✔  Lunch / Beverages

✔  Fitness / Football / Badminton

✔  Group accident and health insurance

✔  Annual medical check-up

✔  In-house and off house training

✔  Extra 45 days maternity leave with pay (apart from 90 days according to the Labor Protection Act)

✔  Company uniform (polo shirts)

✔  Other subsidies, such as funeral and wedding

✔  Team Building , Sport day

✔  New Year party and annual trip (domestic and oversea)

ตำแหน่ง UX/UI Designer (Middle - Senior)
Responsibilities

✔  Collecting, researching, investigating and evaluating user requirements

✔  Planning and implementing new designs

✔  Optimize existing user interface designs

✔  Creating user stories, personas, and storyboards

✔  Testing for intuitive experience

✔  Communicating with clients to understand their business goals and objectives

✔  Developing technical and business requirements and always striving to deliver intuitive and user-centered solutions

✔  Combining creativity with an awareness of the design elements

✔  Creating prototypes for new product ideas

✔  Testing new ideas before implementing

✔  Conducting an ongoing user research

Requirements

✔  Age: 28 – 38

✔  At least 3 years of experience as an UI-UX Designer or similar role UI design portfolio

✔  Bachelor’s degree in relevant field

✔  Excellent interpersonal and communication skills

✔  Ability to discuss and explain design options

✔  Detail oriented

✔  Critical thinker

✔  Problem solver and customer-centered

✔  Knowledge of Adobe range of products including Sketchm InVision,Photoshop, Illustrator, In Design, Acrobat, Dreamweaver, Zeplin and OmniGraffle

✔  3 years of experience with HTML5 & CSS3 is a plus

✔  Some knowledge of Usability Factors in Human Computer Interaction

Welfare

✔  Annual leave (6-15 days, based on service year and effective after probation period)

✔  National Public Holidays (15 days per year)

✔  Social Security

✔  Lunch / Beverages

✔  Fitness / Football / Badminton

✔  Group accident and health insurance

✔  Annual medical check-up

✔  In-house and off house training

✔  Extra 45 days maternity leave with pay (apart from 90 days according to the Labor Protection Act)

✔  Company uniform (polo shirts)

✔  Other subsidies, such as funeral and wedding

✔  Team Building , Sport day

✔  New Year party and annual trip (domestic and oversea)

ตำแหน่ง Web Designer (Middle - Senior)
Responsibilities

✔  ออกแบบกราฟิก / เว็บไซต์

✔  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

✔  ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

✔  ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / Adobe Illustrator ชำนาญ

✔  สามารถใช้ Adobe Premier Pro / Adobe after effect ได้

✔  หากมีความรู้เรื่อง UX / UI ถ้ามีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

✔  หากมีผลงานการทำกราฟฟิคหรือวีดีโอโฆษณาด้านเกมส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

✔  สามารถรับแรงกดดันได้ดี

✔  มีความยืดหยุ่นสูง

Welfare

✔  Annual leave (6-15 days, based on service year and effective after probation period)

✔  National Public Holidays (15 days per year)

✔  Social Security

✔  Lunch / Beverages

✔  Fitness / Football / Badminton

✔  Group accident and health insurance

✔  Annual medical check-up

✔  In-house and off house training

✔  Extra 45 days maternity leave with pay (apart from 90 days according to the Labor Protection Act)

✔  Company uniform (polo shirts)

✔  Other subsidies, such as funeral and wedding

✔  Team Building , Sport day

✔  New Year party and annual trip (domestic and oversea)

สมัครงาน Expsystem ได้ที่ : [email protected]
ที่อยู่
เบอร์โทรติดต่อ
02-101-2878
อีเมล
© 2017 expsystem co.,ltd.
Logo-ExpSystem-long-white