นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการช้อปกับอีเอ็กพีซิสเต็ม บริษัทฯ มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

☞  สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหายของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ

☞  ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

☞  ลูกค้าต่างจังหวัด

     -  กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ

     -  กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ฟรี

☞  สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าสั่งผลิต และสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

☞  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

     กรณีสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) บริษัทฯ มีนโยบายในการคืนสินค้าเท่านั้น โดยไม่รับเปลี่ยนสินค้าเป็นประเภทอื่น ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการยื่นคำขอคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

☞ สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหายของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ

☞ ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น / กรณีสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) จะดำเนินการรับคืนสินค้า ภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

☞ ลูกค้าต่างจังหวัด

       -  กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ / กรณีสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) เกิดชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ EXP SYSTem Contact Center โทร 02-101-2878 Line : หรือ [email protected] เพื่อแจ้งดำเนินเรื่องการคืนสินค้า

     -  กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ฟรี

☞ สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าสั่งผลิต และสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

☞ สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายและจัดส่งโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) บางราย ไม่สามารถคืนสินค้าได้ ด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ (ยกเว้น กรณีที่สินค้าชำรุดจากผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการส่งสินค้าไม่ตรงตามที่แจ้งไว้บนแพลตฟอร์ม และสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง) และกรณีคืนสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

☞ สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายและจัดส่งโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) บางราย มีนโยบายในการรับประกันสินค้า โดยระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า อ้างอิงจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการโดยตรง กรณีที่สินค้าชำรุดระหว่างการใช้งาน และเกินกำหนดระยะเวลาในการคืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการของทางผู้ประกอบการโดยตรง

☞ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 

กรณีขอคืนเงิน

☞ สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ

☞ สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเดบิต จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15-45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

☞ สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10-15 วัน ยอดเงินจะแสดงในรอบบัญชีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

 

 

 

Logo Exp System Co.,ltd
  • ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในด้าน Digital Transformation, Marketing และ Digital Software Solution เราช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ลูกค้าจะได้รับผลลัพธ์และ ROI ที่มองเห็นได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Contact us
contact address
143/666 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
phone
02-101-2878
face
facebook.com/EXPSYSTEM