Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
.
.
united-states 1-noborder

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รับความต้องการของลูกค้าและทีมงานเพื่อวางแผนการออกแบบเว็บไซต์และฟังก์ชั่น
 • ออกแบบการใช้งาน ฟีเจอร์ และฟังก์ชั่นในส่วนของหน้าเว็บไซต์
 • ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
 • ออกแบบและจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-end) รวมไปถึง database และ server integration
 • สร้างธีมและปลั๊กอินใน WordPress โดยเน้นการใช้งานแบบ user-friendly
 • ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • แก้ไขปัญหา content issues 
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่
 • วิเคราะห์ข้อมูล Data analysis, keyword trends, ranking patterns 
 • ทำงานร่วมกับทีม content เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ SEO สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • แก้ไขปัญหาการจัดอันดับและความผันผวนของการรับส่งข้อมูล และจัดการการรายงานสำหรับคีย์ตัวชี้วัด SEO
 • ติดตาม search engine trends เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในอัลกอริทึมการค้นหา
 • วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ link building และ Keyword บนหน้าเว็บไซต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • มีประสบการณ์ในการทำ WordPress หรือ SEO อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโนโลยี รวมถึง HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ building user interface สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
 • มีประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึง responsive design websites
 • สามารถใช้เครื่องมือ  Firebug, Chrome inspector ในการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
 • มีความสามารถและเข้าใจการใช้งาน CSS 
 • มีความสามารถในการแปลง layout และ wireframes เป็นหน้า HTML ที่ใช้งานได้
 • มีความรู้และสามารถโต้ตอบกับ RESTful APIs and formats (JSON, XML)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดและเครื่องมือ Git, SVN, and Mercurial
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ PHP back-end development
 • สามารถแก้ไขปัญหา anking and traffic fluctuations ได้ (Troubleshooting skills)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
EN
Ellipse 55-noborder
TH
ติดต่อเรา
WordPress
Junior
Middle
Senior

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รับความต้องการของลูกค้าและทีมงานเพื่อวางแผนการออกแบบเว็บไซต์และฟังก์ชั่น
 • ออกแบบการใช้งาน ฟีเจอร์ และฟังก์ชั่นในส่วนของหน้าเว็บไซต์
 • ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
 • ออกแบบและจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-end) รวมไปถึง database และ server integration
 • สร้างธีมและปลั๊กอินใน WordPress โดยเน้นการใช้งานแบบ user-friendly
 • ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • แก้ไขปัญหา content issues 
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่
 • วิเคราะห์ข้อมูล Data analysis, keyword trends, ranking patterns 
 • ทำงานร่วมกับทีม content เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ SEO สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • แก้ไขปัญหาการจัดอันดับและความผันผวนของการรับส่งข้อมูล และจัดการการรายงานสำหรับคีย์ตัวชี้วัด SEO
 • ติดตาม search engine trends เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในอัลกอริทึมการค้นหา
 • วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ link building และ Keyword บนหน้าเว็บไซต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • มีประสบการณ์ในการทำ WordPress หรือ SEO อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโนโลยี รวมถึง HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ building user interface สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
 • มีประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึง responsive design websites
 • สามารถใช้เครื่องมือ  Firebug, Chrome inspector ในการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
 • มีความสามารถและเข้าใจการใช้งาน CSS 
 • มีความสามารถในการแปลง layout และ wireframes เป็นหน้า HTML ที่ใช้งานได้
 • มีความรู้และสามารถโต้ตอบกับ RESTful APIs and formats (JSON, XML)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดและเครื่องมือ Git, SVN, and Mercurial
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ PHP back-end development
 • สามารถแก้ไขปัญหา anking and traffic fluctuations ได้ (Troubleshooting skills)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Design (2)
WordPress

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รับความต้องการของลูกค้าและทีมงานเพื่อวางแผนการออกแบบเว็บไซต์และฟังก์ชั่น
 • ออกแบบการใช้งาน ฟีเจอร์ และฟังก์ชั่นในส่วนของหน้าเว็บไซต์
 • ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
 • ออกแบบและจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-end) รวมไปถึง database และ server integration
 • สร้างธีมและปลั๊กอินใน WordPress โดยเน้นการใช้งานแบบ user-friendly
 • ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • แก้ไขปัญหา content issues 
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่
 • วิเคราะห์ข้อมูล Data analysis, keyword trends, ranking patterns 
 • ทำงานร่วมกับทีม content เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ SEO สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • แก้ไขปัญหาการจัดอันดับและความผันผวนของการรับส่งข้อมูล และจัดการการรายงานสำหรับคีย์ตัวชี้วัด SEO
 • ติดตาม search engine trends เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในอัลกอริทึมการค้นหา
 • วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ link building และ Keyword บนหน้าเว็บไซต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • มีประสบการณ์ในการทำ WordPress หรือ SEO อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโนโลยี รวมถึง HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ building user interface สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
 • มีประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึง responsive design websites
 • สามารถใช้เครื่องมือ  Firebug, Chrome inspector ในการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
 • มีความสามารถและเข้าใจการใช้งาน CSS 
 • มีความสามารถในการแปลง layout และ wireframes เป็นหน้า HTML ที่ใช้งานได้
 • มีความรู้และสามารถโต้ตอบกับ RESTful APIs and formats (JSON, XML)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดและเครื่องมือ Git, SVN, and Mercurial
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ PHP back-end development
 • สามารถแก้ไขปัญหา anking and traffic fluctuations ได้ (Troubleshooting skills)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Design (2)
WordPress

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รับความต้องการของลูกค้าและทีมงานเพื่อวางแผนการออกแบบเว็บไซต์และฟังก์ชั่น
 • ออกแบบการใช้งาน ฟีเจอร์ และฟังก์ชั่นในส่วนของหน้าเว็บไซต์
 • ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
 • ออกแบบและจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-end) รวมไปถึง database และ server integration
 • สร้างธีมและปลั๊กอินใน WordPress โดยเน้นการใช้งานแบบ user-friendly
 • ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • แก้ไขปัญหา content issues 
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่
 • วิเคราะห์ข้อมูล Data analysis, keyword trends, ranking patterns 
 • ทำงานร่วมกับทีม content เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ SEO สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • แก้ไขปัญหาการจัดอันดับและความผันผวนของการรับส่งข้อมูล และจัดการการรายงานสำหรับคีย์ตัวชี้วัด SEO
 • ติดตาม search engine trends เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในอัลกอริทึมการค้นหา
 • วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ link building และ Keyword บนหน้าเว็บไซต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • มีประสบการณ์ในการทำ WordPress หรือ SEO อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโนโลยี รวมถึง HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ building user interface สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
 • มีประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึง responsive design websites
 • สามารถใช้เครื่องมือ  Firebug, Chrome inspector ในการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
 • มีความสามารถและเข้าใจการใช้งาน CSS 
 • มีความสามารถในการแปลง layout และ wireframes เป็นหน้า HTML ที่ใช้งานได้
 • มีความรู้และสามารถโต้ตอบกับ RESTful APIs and formats (JSON, XML)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดและเครื่องมือ Git, SVN, and Mercurial
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ PHP back-end development
 • สามารถแก้ไขปัญหา anking and traffic fluctuations ได้ (Troubleshooting skills)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Design (2)
WordPress

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • รับความต้องการของลูกค้าและทีมงานเพื่อวางแผนการออกแบบเว็บไซต์และฟังก์ชั่น
 • ออกแบบการใช้งาน ฟีเจอร์ และฟังก์ชั่นในส่วนของหน้าเว็บไซต์
 • ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
 • ออกแบบและจัดการส่วนหลังบ้าน (Back-end) รวมไปถึง database และ server integration
 • สร้างธีมและปลั๊กอินใน WordPress โดยเน้นการใช้งานแบบ user-friendly
 • ทำการทดสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • แก้ไขปัญหา content issues 
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่
 • วิเคราะห์ข้อมูล Data analysis, keyword trends, ranking patterns 
 • ทำงานร่วมกับทีม content เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำ SEO สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
 • แก้ไขปัญหาการจัดอันดับและความผันผวนของการรับส่งข้อมูล และจัดการการรายงานสำหรับคีย์ตัวชี้วัด SEO
 • ติดตาม search engine trends เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงในอัลกอริทึมการค้นหา
 • วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ link building และ Keyword บนหน้าเว็บไซต์

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • มีประสบการณ์ในการทำ WordPress หรือ SEO อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโนโลยี รวมถึง HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ building user interface สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
 • มีประสบการณ์การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ โดยคำนึงถึง responsive design websites
 • สามารถใช้เครื่องมือ  Firebug, Chrome inspector ในการแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
 • มีความสามารถและเข้าใจการใช้งาน CSS 
 • มีความสามารถในการแปลง layout และ wireframes เป็นหน้า HTML ที่ใช้งานได้
 • มีความรู้และสามารถโต้ตอบกับ RESTful APIs and formats (JSON, XML)
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับโค้ดและเครื่องมือ Git, SVN, and Mercurial
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ PHP back-end development
 • สามารถแก้ไขปัญหา anking and traffic fluctuations ได้ (Troubleshooting skills)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Design (2)
Vector-36-02-28-11-65
Ellipse-93-1-28-11-65
Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด
143/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-10 1-2878
อีเมล: [email protected]
โซเชียลมีเดีย
facebook-ico-2-12-65
instagram-ico-2-12-65
Line-ico-2-12-65
Design (2)