นโยบายจัดส่งสินค้า

บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด บริการการจัดส่งออนไลน์ผ่านอีเมลล์และช่องทางออนไลน์อื่นๆ ตามเวลาทำการ 10.00-18.00น.

หมายเหตุ

1. บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จํากัด จะเริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินก่อน เวลา 18.00น. เนื่องจากทางบริษัทจะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันนั้นเลย เพราะหากท่านแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้นั้นทางร้านจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น เกิดเหตุขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตหรือซอฟต์แวร์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับการ Builder ในการรับ-ส่งข้อมูล

2. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จํากัด

3. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีก เมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

4. กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า เมื่อได้รับสินค้าทันที

บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จํากัด มีความตั้งใจจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที

Logo Exp System Co.,ltd
  • ด้วยประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในด้าน Digital Transformation, Marketing และ Digital Software Solution เราช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ลูกค้าจะได้รับผลลัพธ์และ ROI ที่มองเห็นได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

Contact us
contact address
143/666 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
phone
02-101-2878
face
facebook.com/EXPSYSTEM