Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
.
.
united-states 1-noborder

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • พัฒนา ปรับปรุง และออกแบบ ระบบซอฟแวร์ Backend เพื่อใช้กับงานของบริษัท โดยการใช้การวิเคราะห์ Big Data
 • สามารถสร้างและจัดระเบียบ Source Code ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทำคู่มือได้
 • สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด (Debugging) และมีทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้าน Back-end
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้าน NodeJs, MongoDB หรือ Golang จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
EN
Ellipse 55-noborder
TH
ติดต่อเรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • พัฒนา ปรับปรุง และออกแบบ ระบบซอฟแวร์ Backend เพื่อใช้กับงานของบริษัท โดยการใช้การวิเคราะห์ Big Data
 • สามารถสร้างและจัดระเบียบ Source Code ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทำคู่มือได้
 • สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของโค้ด (Debugging) และมีทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving)
 • มีความรับผิดชอบต่องาน

คุณสมบัติผู้สมัคร


 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้าน Back-end
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือสูงกว่า) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้าน NodeJs, MongoDB หรือ Golang จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด
143/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-10 1-2878
อีเมล: [email protected]
โซเชียลมีเดีย
facebook-ico-2-12-65
instagram-ico-2-12-65
Line-ico-2-12-65