Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
.
.
united-states 1-noborder

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ
 • เก็บและบันทึกข้อมูลรายงานปัญหา
 • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน (ช่วง Probation)

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • รักการบริการลูกค้า
 • อัธยาศัยดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความอดทน
 • รักการเรียนรู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า 06.00-14.00 / กะบ่าย 14.00- 22.00 / กะดึก 22.00-06.00 และเปลี่ยนกะทุกๆ 1 เดือน)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
EN
Ellipse 55-noborder
TH
ติดต่อเรา
Customer Service
Junior
Middle
Senior

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ
 • เก็บและบันทึกข้อมูลรายงานปัญหา
 • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน (ช่วง Probation)

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • รักการบริการลูกค้า
 • อัธยาศัยดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความอดทน
 • รักการเรียนรู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า 06.00-14.00 / กะบ่าย 14.00- 22.00 / กะดึก 22.00-06.00 และเปลี่ยนกะทุกๆ 1 เดือน)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Design (3)
Customer Service

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ
 • เก็บและบันทึกข้อมูลรายงานปัญหา
 • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน (ช่วง Probation)

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • รักการบริการลูกค้า
 • อัธยาศัยดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความอดทน
 • รักการเรียนรู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า 06.00-14.00 / กะบ่าย 14.00- 22.00 / กะดึก 22.00-06.00 และเปลี่ยนกะทุกๆ 1 เดือน)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Design (3)
Customer Service

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ
 • เก็บและบันทึกข้อมูลรายงานปัญหา
 • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน (ช่วง Probation)

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • รักการบริการลูกค้า
 • อัธยาศัยดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความอดทน
 • รักการเรียนรู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า 06.00-14.00 / กะบ่าย 14.00- 22.00 / กะดึก 22.00-06.00 และเปลี่ยนกะทุกๆ 1 เดือน)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Design (3)
Customer Service

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ
 • เก็บและบันทึกข้อมูลรายงานปัญหา
 • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน (ช่วง Probation)

คุณสมบัติของผู้สมัคร


 • รักการบริการลูกค้า
 • อัธยาศัยดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความอดทน
 • รักการเรียนรู้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้า 06.00-14.00 / กะบ่าย 14.00- 22.00 / กะดึก 22.00-06.00 และเปลี่ยนกะทุกๆ 1 เดือน)

สวัสดิการ


 • วันหยุดประจำปี (6 - 15 วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน มีผลหลังจากผ่านช่วงทดลองงาน)
 • วันหยุดราชการ (15 วันต่อปี)
 • ประกันสังคม
 • อาหารกลางวัน / เครื่องดื่ม
 • ฟิตเนส / ฟุตบอล / แบดมินตัน
 • การประกันภัยกลุ่ม
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่
 • ลาคลอดได้ 45 วัน โดยได้รับค่าจ้าง จาก 90 วัน ตามกฏหมายคุ้มครองแรงงาน
 • เครื่องแบบบริษัท (เสื้อโปโล)
 • เงินช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น งานศพ งานแต่งงาน
 • กิจกรรม Team Building, กีฬาสี
 • งานเลี้ยงปีใหม่และท่องเที่ยวประจำปี (ทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
Design (3)
Vector-36-02-28-11-65
Ellipse-93-1-28-11-65
Logo-ExpSystem-long-white 1 (1)
บริษัท อีเอ็กซ์พี ซิสเต็ม จำกัด
143/666 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร: 02-10 1-2878
อีเมล: [email protected]
โซเชียลมีเดีย
facebook-ico-2-12-65
instagram-ico-2-12-65
Line-ico-2-12-65
Design (3)